MENU

Sağlık Turizimi

Sağlık Turizmi

Türkiye’de genç nüfusun fazla olması, eğitilebilir ve kalifiye iş gücü potansiyeline sahip olması, gelişmiş insan kaynakları ve güçlenen ekonomisi ülkemizin dünya çapında tercih edilen bir turizm destinasyonu olmasını sağlamıştır. Buna ilaveten son 10 yıldır sağlık alanında yapılan yatırımların ve sağlıkta dönüşüm programının olumlu sonuçlar ortaya çıkarmasından dolayı ülkemizdeki birçok sağlık kurumu, diğer ülkelerdeki sağlık kurumlarıyla rekabet edebilecek düzeye ulaşmıştır.

Yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler ortaya koymuştur ki, Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda sektörel lider ülkelerden biri haline gelebilmesi, sonrasında ise lider ülke konumunu sürdürebilmesi, rekabet gücünü arttırabilmesi için sadece tıp alanında değil yaşlı sağlık bakımı ve termal  sağlık turizmi alanları  gibi daha  diğer  birçok sektörde  de  çalışmalar yapılması gerekmektedir. Ayrıca otel hizmetleri, ulaşım, haberleşme, çevre, mimari, sigortacılık ve bankacılık sistemleri, sağlık turizmi aracı kurumları, reklam ve pazarlama gibi ana başlıklarda sektörler arası entegrasyonun sağlanması gereklidir. Bugün itibarıyla bahsi geçen  turizm, sigorta ve bankacılık, ulaşım ve haberleşme, reklam ve pazarlama gibi sektörlerde Türkiye batı standartlarını genel olarak yakalamış veya geçmiştir.

Medikal turizm, termal sağlık turizmi ve yaşlı sağlık bakımı turizmi ile beraber sektör dünya genelinde 2014 yılı sonu itibarıyla, 100 milyar Dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Tüm dünya da milyonlarca insan, daha az maliyetle veya daha kısa bekleme süreleriyle, göz, diş, ortopedik ve diğer cerrahi operasyonlar, özellikle estetik cerrahi alanlarında destek almak, tedavi görmek ve aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleri görmek, tedavi olurken eğlenmek amacıyla sağlık turizmine yönelmektedir.

Türkiye, yalnızca coğrafi konumu ya da gelişmiş altyapıya sahip sağlık kuruluşları ile değil aynı zamanda sektördeki yetişmiş, eğitimli insan gücü, sağlık alanında teknik olarak ileri altyapısı, Avrupa’nın en önemli jeotermal kaynaklarına sahip olması, tarihi ve doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve düşük maliyetleri nedeniyle de sağlık turizmi alanında kendisini lider pozisyona taşıyacak önemli bir potansiyele sahiptir.

Yolculuk Başlıyor…

Kendiniz veya anlaşmalı acentamız tarafıdan oluşturulan uçuş bilgileriniz ile kliniğimize gelmek için yola çıkın.

Sıcak Bir Karşılama

Kendiniz veya anlaşmalı acentamız tarafıdan oluşturulan uçuş bilgileriniz ile kliniğimize gelmek için yola çıkın.

Kendinizi Özel Hissedin…

Kendiniz veya anlaşmalı acentamız tarafıdan oluşturulan uçuş bilgileriniz ile kliniğimize gelmek için yola çıkın.

Konforlu Bir Dinlenme

Kendiniz veya anlaşmalı acentamız tarafıdan oluşturulan uçuş bilgileriniz ile kliniğimize gelmek için yola çıkın.

Şimdi Tedavi Zamanı !

Kendiniz veya anlaşmalı acentamız tarafıdan oluşturulan uçuş bilgileriniz ile kliniğimize gelmek için yola çıkın.

Birazda Gezelim…

Kendiniz veya anlaşmalı acentamız tarafıdan oluşturulan uçuş bilgileriniz ile kliniğimize gelmek için yola çıkın.

Ve Sağlıklı Günler…

Kendiniz veya anlaşmalı acentamız tarafıdan oluşturulan uçuş bilgileriniz ile kliniğimize gelmek için yola çıkın.