MENU

Kalite Politikamız

Kararlıyız:

  • Hasta sağlığı ve güvenliğine önem vermek
  • En ileri teknolojileri kullanmak
  • Yenilikçi ve çağdaş olmak
  • Şeffaf olmak
  • Herkese eşit ve hakkaniyetli yaklaşmak
  • Etik ve güvenilir olmak